คำนมัสการคุณานุคุณ โดย บัวลอย

บทเพลงสรภัญญะ "องค์ใดพระสัมพุทธ : Homage to the Buddha" (Official Video) (10:15)

อีกหนึ่งผลงานด้วยหัวใจของเหล่าศิลปินและจิตอาสาจากหลากหลายแขนง ที่ร่วมใจกันจัดสร้าง MV องค์ใดพระสัมพุทธ ด้วยความนอบน้อม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ... "ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สมพุทธการุญ...ญภาพนั้นนิรันดร..." ... ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย โทร ๐๘๐-๕๓๖-๖๙๙๖ และแฟนเพจ BUALOYTEAMWORK

บทเพลงสรภัญญะ "องค์ใดพระสัมพุทธ" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร (04:45)

"องค์ใดพระสัมพุทธ" (Homage to The Buddha) บทเพลงสรภัญญะแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ... ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย โทร ๐๘๐-๕๓๖-๖๙๙๖ และแฟนเพจ BUALOYTEAMWORK

บทเพลงสรภัญญะ "ธรรมะคือคุณากร" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร (03:40)

"ธรรมะคือคุณากร" (Homage to the Dhamma) บทเพลงสรภัญญะแห่งการนอบน้อมแด่พระธรรมคุณ คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ... ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย โทร ๐๘๐-๕๓๖-๖๙๙๖ และแฟนเพจ BUALOYTEAMWORK

บทเพลงสรภัญญะ "สงฆ์ใดสาวกศาสดา" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร (03:58)

บทเพลงสรภัญญะ "สงฆ์ใดสาวกศาสดา (Homage to Sangha) คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ... ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานโครงการปทุมมามหาสิกขาลัย โทร ๐๘๐-๕๓๖-๖๙๙๖ และแฟนเพจ BUALOYTEAMWORK