บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระเจ้าอยู่หัว 2567

คัดลอกมาจากหนังสือ บทเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗