คำนมัสการคุณานุคุณ โดย บัวลอย

โดย Wimutti dot org

1
10:15

บทเพลงสรภัญญะ "องค์ใดพระสัมพุทธ : Homage to the Buddha" (Official Video)

โดย Bua Loy

อีกหนึ่งผลงานด้วยหัวใจของเหล่าศิลปินและจิตอาสาจากหลากหลายแขนง ที่ร่วมใจกันจัดสร้าง MV องค์ใดพระสัมพุทธ ด้วยความนอบน้อม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ... "ข้าขอประ…
2
04:45

บทเพลงสรภัญญะ "องค์ใดพระสัมพุทธ" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร

โดย Bua Loy

"องค์ใดพระสัมพุทธ" (Homage to The Buddha) บทเพลงสรภัญญะแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธ…
3
03:40

บทเพลงสรภัญญะ "ธรรมะคือคุณากร" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร

โดย Bua Loy

"ธรรมะคือคุณากร" (Homage to the Dhamma) บทเพลงสรภัญญะแห่งการนอบน้อมแด่พระธรรมคุณ คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ... ติดต่อส…
4
03:58

บทเพลงสรภัญญะ "สงฆ์ใดสาวกศาสดา" (lyrics video) ถ่ายทอดโดย ปาน ธนพร

โดย Bua Loy

บทเพลงสรภัญญะ "สงฆ์ใดสาวกศาสดา (Homage to Sangha) คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ... ติดต่อสอบถามข้อมูล สำนักงานโครงกา…