ตัวช่วยจับเวลาหรือตั้งเวลานับถอยหลังในการนั่งสมาธิ, เดินจงกรม.

กำลังโหลด, โปรดรอสักครู่.

เวลาที่ใช้

นาฬิกาจับเวลา

: :

ประวัติของฉัน

วัน/เวลา เวลาที่ใช้