ตัวช่วยจับเวลาหรือตั้งเวลานับถอยหลังในการนั่งสมาธิ, เดินจงกรม, เจริญสติ.

กำลังโหลด, โปรดรอสักครู่.

เวลาที่ใช้

นาฬิกาจับเวลา

: :

ประวัติของฉัน

วัน/เวลา เวลาที่ใช้