๒ทศวรรษละสังขารพระโพธิญาณเถร

โดย JchaiJane

๒ทศวรรษละสังขารพระโพธิญาณเถร หลวงปู่ชา สุภัทโท วัดหนองป่าพง อุบลราชธานี

100

Deleted video

โดย

This video is unavailable.

วีดีโอคำสอนของ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภัทโท) ชุดสาระธรรมเพื่อมวลชน

ผลิตโดย ศูนย์เผยแผ่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร, กรมประชาสัมพันธ์, บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน), หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ