เส้นทางสู่...อมราวดี โดย กระจกหกด้านบานใหม่

โดย Wimutti dot org

1
11:01

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 1. ทุกข์”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 1. ทุกข์” ออกอากาศวันที่ 6 ต.ค. 2559 สาวสมัยใหม่ผู้พร้อมด้วยทรัพย์สินและอาชีพการงานแต่ในใจไม่มีความสุข ได้พบกับพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ อดีต…
2
10:58

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ” ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 2559 น.ส. แอน(นิมอล) เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ ฟังธรรมจากพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร และพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อ…
3
10:59

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา” ออกอากาศวันที่ 20 ต.ค. 2559 อวิชชา หรือความไม่รู้ หรือรู้ไม่เท่าทันโลก คือ การเริ่มต้นของทุกข์ พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเท…
4
10:59

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี” ออกอากาศวันที่ 27 ต.ค. 2559 พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร ให้ธรรมะจนแอน(นิมอล) ซึ่งค้นหาคำตอบมานานปฏิบัติได้ สุดท้า…

Link ไปยังเว็บไซต์ของวัดอมราวดี