เส้นทางสู่...อมราวดี โดย กระจกหกด้านบานใหม่

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 1. ทุกข์” (11:01)

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 1. ทุกข์” ออกอากาศวันที่ 6 ต.ค. 2559 สาวสมัยใหม่ผู้พร้อมด้วยทรัพย์สินและอาชีพการงานแต่ในใจไม่มีความสุข ได้พบกับพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ อดีตบุบผาชนชาวอเมริกัน และพระวิเทศพุทธิคุณหลวงพ่ออมโร เจ้าอาวาสวัดอมราวดีถึงประเทศอังกฤษ เพื่อค้นหาสาเหตุ ก็ได้พบคำอธิบายง่ายๆจากการเทศน์ครั้งแรกว่า ความทุกข์คืออะไร "กระจกหกด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45-16.00 น. ช่อง 7 Website : http://www.krajokhokdan.com Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ” (10:58)

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ” ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 2559 น.ส. แอน(นิมอล) เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ ฟังธรรมจากพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร และพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ เรื่อง อริยสัจ 4 อันได้แก่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค จึงรู้ว่าความทุกข์ คือการยึดมั่นถือมั่นในสิ่งไม่เที่ยง ต้องใช้ปัญญาพิจารณาหาสาเหตุแล้วหาทางดับทุกข์ "กระจกหกด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45-16.00 น. ช่อง 7 Website : http://www.krajokhokdan.com Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา” (10:59)

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา” ออกอากาศวันที่ 20 ต.ค. 2559 อวิชชา หรือความไม่รู้ หรือรู้ไม่เท่าทันโลก คือ การเริ่มต้นของทุกข์ พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร จึงแสดงธรรมว่า “เมื่อมีทุกข์ต้องพิจารณา ทำความเข้าใจ วางไว้นอกกายและใจ” "กระจกหกด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45-16.00 น. ช่อง 7 Website : http://www.krajokhokdan.com Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี” (10:59)

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี” ออกอากาศวันที่ 27 ต.ค. 2559 พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร ให้ธรรมะจนแอน(นิมอล) ซึ่งค้นหาคำตอบมานานปฏิบัติได้ สุดท้ายหลวงพ่อทั้ง 2 จึงอธิบายความหมายว่า “อมราวดี” คืออะไร "กระจกหกด้าน" ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 15.45-16.00 น. ช่อง 7 Website : http://www.krajokhokdan.com Facebook : http://www.facebook.com/krajokhokdan

Link ไปยังเว็บไซต์ของวัดอมราวดี