เส้นทางสู่...อมราวดี โดย กระจกหกด้านบานใหม่

โดย Wimutti dot org

1
11:01

ทุกข์ วัตถุนิยม และยารักษาจิตใจ | กระจกหกด้านบานใหม่ ชุด เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 1.ทุกข์

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

วัตถุนิยม เป็นเรื่องแสวงหาความสุข ความมั่นคง ความสบาย อยากร่ำรวย อยากมั่นคง แสวงหาความสุขความสนุกสนาน วนอยู่ในอบายมุข คิดว่าชีวิตมีเพียงความทุกข์เท่านั้น จึงอยากดับทุกข์ พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อริยสัจ4…
2
10:58

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 2. อริยสัจ” ออกอากาศวันที่ 13 ต.ค. 2559 น.ส. แอน(นิมอล) เดินทางไปถึงประเทศอังกฤษ ฟังธรรมจากพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร และพระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อ…
3
10:59

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ชุด “เส้นทางสู่...อมราวดี ตอน 3. อวิชชา” ออกอากาศวันที่ 20 ต.ค. 2559 อวิชชา หรือความไม่รู้ หรือรู้ไม่เท่าทันโลก คือ การเริ่มต้นของทุกข์ พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเท…
4
10:59

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี”

โดย กระจกหกด้าน | Krajokhokdan Official

“กระจกหกด้านบานใหม่” ตอน “เส้นทางสู่...อมราวดี” ออกอากาศวันที่ 27 ต.ค. 2559 พระราชสุเมธาจารย์ หลวงพ่อสุเมโธ และพระวิเทศพุทธิคุณ หลวงพ่ออมโร ให้ธรรมะจนแอน(นิมอล) ซึ่งค้นหาคำตอบมานานปฏิบัติได้ สุดท้า…

Link ไปยังเว็บไซต์ของวัดอมราวดี