เสียงธรรมเทศนา หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี 100 ปีหลวงปู่เทสก์ เทสรังสี รวมแผ่นที่ 1-3

หลวงปู่เทสก์

พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฏ์ (เทสก์ เทสรังสี) วัดหินหมากเป้ง หนองคาย