เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา โดย บัวลอย

โดย Wimutti dot org

1
14:24

MV Series ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา”

โดย Bua Loy

มิวสิกวีดิโอซีรีส์ประกอบคีตธรรม “พระปฏาจาราเถรี เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา” คีตธรรม “เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา (ยึด)” ช่วงปฏาจาราเสียสติ คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา คีตธรรม “เรามีความพลัดพราเป…
2
05:31

เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

โดย Bua Loy

คีตธรรม : เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ยึด) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน คำร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร เสียงนำและเ…
3
05:29

เรามีความพลัดพรากเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน

โดย Bua Loy

คีตธรรม : เรามีความพลัดพราเป็นธรรมดา(ปล่อย) ในรูปแบบมรณัสสติกรรมฐาน บทกวีนิพนธ์ : ฐิตวํโสภิกขุ วัดปทุมวนาราม ทำนอง : เดชาณัฏฐ์ ธีรดุริยสฤษฏ์ เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร …