หลวงปู่ฝากไว้

เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)

หลวงปู่ฝากไว้ ตอนที่ ๑ (58:44)

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL642F393B46505CB8 เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)

หลวงปู่ฝากไว้ ตอนที่ ๒ (58:43)

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL642F393B46505CB8 เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)