หลวงปู่ฝากไว้

โดย hiphoplanla

เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)

1
58:44

หลวงปู่ฝากไว้ ตอนที่ ๑

โดย hiphoplanla

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL642F393B46505CB8 เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)
2
58:43

หลวงปู่ฝากไว้ ตอนที่ ๒

โดย hiphoplanla

Playlist : http://www.youtube.com/playlist?list=PL642F393B46505CB8 เสียงอ่านหนังสือ "หลวงปู่ฝากไว้" บันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลย์ อตุโล บันทึกถ่ายทอดโดยพระโพธินันทะมุนี (สมศักดิ์ ปฺณฑิโต)