พระไตรลักษณ์ โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๑. (32:29)

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522

พระไตรลักษณ์ ตอนที่ ๒. (33:07)

มาฆบูชาเทศนา สวนโมกขพลาราม 11 กุมภาพันธ์ 2522