ตราบลมหายใจสุดท้าย โดย บัวลอย

โดย Wimutti dot org

1
05:25

ตราบลมหายใจสุดท้าย (อสุภกรรมฐาน) - Official MV ขับร้องโดย ปาน ธนพร

โดย Bua Loy

iTunes: http://apple.co/1T8ykY2 Line Music: http://bit.ly/1scPqZ8 KKBOX: http://kkbox.fm/3d1Jc2 Deezer: http://bit.ly/24KIqAA JOOX: http://bit.ly/1TQjySE Spotify: http://bit.ly/1VSZSRy ตราบลมหายใจสุ…
2
05:20

ตราบลมหายใจสุดท้าย (คีตภาวนา) - Lyrics Video

โดย Bua Loy

ตราบลมหายใจสุดท้าย (Till The last Breath) (คีตธรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากคติธรรมของพระนางเขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา ผู้เลิศทางมีปัญญามาก) ขับร้อง : ปาน ธนพร แวกประยูร กวีนิพนธ์โดย : ฐิตวํโสภิกขุ …
3
07:13

สารคดีอนุพุทธประวัติ เรื่องพระนางเขมาเถรี อัครสาวิกาเบื้องขวา ภิกษุณีผู้เลิศทางมีปัญญามาก

โดย Bua Loy

iTunes: http://apple.co/1T8ykY2 Line Music: http://bit.ly/1scPqZ8 KKBOX: http://kkbox.fm/3d1Jc2 Deezer: http://bit.ly/24KIqAA JOOX: http://bit.ly/1TQjySE Spotify: http://bit.ly/1VSZSRy ตราบลมหายใจสุ…
4
18:57

ธรรมโอวาทของพระเถรานุเถระและผู้รู้ในแวดวงศาสนา

โดย Bua Loy

iTunes: http://apple.co/1T8ykY2 Line Music: http://bit.ly/1scPqZ8 KKBOX: http://kkbox.fm/3d1Jc2 Deezer: http://bit.ly/24KIqAA JOOX: http://bit.ly/1TQjySE Spotify: http://bit.ly/1VSZSRy ตราบลมหายใจสุ…