การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง ๑. (30:05)

ปาฐกถาธรรม ท่านพุทธทาส ภิกขุ แสดงแก่คณะพุทธบริษัทจาก อำเภอฉวาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐

การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง ๒. (30:29)

ปาฐกถาธรรม ท่านพุทธทาส ภิกขุ แสดงแก่คณะพุทธบริษัทจาก อำเภอฉวาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐