การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง โดย หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

โดย Wimutti dot org

1
30:05

การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง ๑.

โดย Buddhadharm

ปาฐกถาธรรม ท่านพุทธทาส ภิกขุ แสดงแก่คณะพุทธบริษัทจาก อำเภอฉวาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐
2
30:29

การเป็นพุทธบริษัทที่ถูกต้อง ๒.

โดย Buddhadharm

ปาฐกถาธรรม ท่านพุทธทาส ภิกขุ แสดงแก่คณะพุทธบริษัทจาก อำเภอฉวาง ๒๕ มิถุนายน ๒๕๓๐