(แผ่เมตตาหลังนั่งสมาธิ)

สัพเพ สัตตา สะทา โหนตุ อะเวรา สุขะชีวิโน

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย จงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเถิด

กะตัง ปุญญังผะลัง มัยหัง สัพเพ ภาคี ภะวันตุ เต

ขอให้สัตว์ทั้งหลาย จงได้เสวยผลบุญ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกาาย วาจา ใจ แล้วนั้นเทอญ ฯ