ปะฎิรูปะเทสะวาโส จะ

การอยู่ในประเทศอันสมควร

ปุพเพ จะ กะตะปุญญะตา

การเป็นผู้มีบุญได้ทำไว้ก่อนแล้ว

อัตตะสัมมาปะณิธิ จะ

การตั้งตนไว้ชอบ

เอตัมมังคะละมุตตะมัง

กิจสามอย่างนี้เป็นมงคลอันสูงสุด

เล่น/หยุด