นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา

พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยาม ยักษ์และภูติผีปีศาจทั้งหลายได้

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมา ตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา

พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยาม ยักษ์และภูติผีปีศาจทั้งหลายได้

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมา ตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป

นักขัตตะยักขะภูตานัง ปาปัคคะหะนิวาระณา

พระปริตรสามารถป้องกันบาปเคราะห์อันเกิดจากอำนาจแห่งฤกษ์ยาม ยักษ์และภูติผีปีศาจทั้งหลายได้

ปะริตตัสสานุภาเวนะ หันตะวา เตสัง อุปัททะเว

ด้วยอานุภาพแห่งพระปริตรที่ได้สวดมา ตั้งแต่ต้นจนจบ จงกำจัดอุปัทวันตรายทั้งหลายอันเกิดแต่อำนาจแห่งฤกษ์ยามเป็นต้นให้พินาศหายไป

นักขัตตยักษ์, นักขัตตยักข์ คือบทสวดมนต์เดียวกัน
เล่น/หยุด