ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจในการปฏิบัติธรรมทุกท่าน ร่วมอบรมธรรมภาคปฏิบัติ ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม

โดยในวันอาทิตย์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ นี้ ได้รับความเมตตาจาก… “หลวงปู่สวัสดิ์ ปิยธมฺโม แห่งวัดป่าคูขาด จ.มหาสารคาม ครูอาจารย์ท่านเมตตาเดินทางไกลมาอบรมธรรมให้คณะญาติธรรมทุกท่านนำไปประพฤติปฏิบัติ

เริ่มเวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม วัดอโศการาม

วันที่:


ศาลาหลวงพ่อทรงธรรม (วัดอโศการาม) ตำบล ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ ประเทศไทย