พิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธสุวรรณรังสี
ณ โรงหล่อพระบุญชม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี
วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561

เวลา 14.15 น. คณะสงฆ์ครูบาอาจารย์พร้อมเพรียงกัน ณ บริเวณพิธี โรงหล่อพระบุญชม
เวลา 14.29 น. คุณมานพ เลิศอิทธิพร ประธานพิธีฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
เวลา 15.09 น. พระเดชพระคุณ พระครูสุวีรธรรมานุยุต (อินสม สุวีโร) ประธานพิธีฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์ ประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูป พระพุทธสุวรรณรังสี
พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา
ถวายเครื่องไทยทานแด่พระสงฆ์
พระสงฆ์อนุโมทนาให้พร
เสร็จพิธี

รายนามพระมหาเถระ และพระเถรานุเถระ ที่กราบนิมนต์มาร่วมพิธี

ลำดับ ชื่อ-ฉายา พรรษา วัด
1 พระครูสุวีรธรรมานุยุต (อินสม สุวีโร) 56 วัดจอมทอง จ.แม่ฮ่องสอน
2 พระครูภัทรธรรมสิริ (ดำรง สิริภัทโท) 49 วัดป่าน้ำคำเกิ่ง จ.อุบลราชธานี
3 พระอธิการจันดี กันตสาโร 43 วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
4 พระอธิการสมศักดิ์ จันทวัณโณ 39 วัดดงทับมอญ จ.จันทบุรี
5 พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม 38 วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา
6 พระอาจารย์สมพร ขันติพโล 36 ที่พักสงฆ์ธุดงค์ธรรม จ.เชียงใหม่
7 พระอาจารย์ทวี ปุญญกาโม 33 วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
8 พระครูภาวนากิจโสภณ (สุริยา สุริยทโย) 30 วัดป่าธรรมวิเวก จ.ลำพูน

ประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

ลำดับ ชื่อ-ฉายา พรรษา วัด
1 พระครูสุวีรธรรมานุยุต (อินสม สุวีโร) 56 วัดจอมทอง จ.แม่ฮ่องสอน
2 พระครูนิมิตวิริยานุกูล (สุบิน อุตตโม) 45 วัดป่าบ้านหนองแวง จ.ศรีสะเกษ
3 พระอาจารย์ฟิลลิป ญาณธัมโม 38 วัดป่ารัตนวัน จ.นครราชสีมา
4 พระอาจารย์สมพร ขันติพโล 36 ที่พักสงฆ์ธุดงค์ธรรม จ.เชียงใหม่

รายนามพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ ทึกราบนิมนต์มาร่วมพิธีและเจริญพระพุทธมนต์

ลำดับ ชื่อ-ฉายา พรรษา วัด
1 พระครูมาทรธรรมสิริ (ดำรง สริภทโท) 49 วัดป่าน้ำคำเกิ่ง จ.อุบลราชธานี
2 พระอธิการจันดี กันตสาโร 43 วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
3 พระอธิการสมศักดิ์ จันทวัณโณ 39 วัดดงทับมอญ จ.จันทบุรี
4 พระครูภาวนานุกิจ (ลัย ทีปธัมโม) 38 วัดป่าขันติธรรม จ.ลำพูน
5 พระอาจารย์ทวี ปุญญกาโม 33 วัดป่าอัมพวัน จ.ชลบุรี
6 พระอธิการชูเกียรติ โฆสธมโม 32 วัดป่าเจ้าพระยา จ.ชัยนาท
7 พระครูภาวนากิจโสภณ (สุริยา สุริยทโย) 30 วัดป่าธรรมวิเวก จ.ลำพูน
8 พระอาจารย์วันชัย ขันตยาคโม 27 ที่พักสงฆ์ห้วยส้ม จ.เชียงใหม่
9 พระอาจารย์นิวัติ สุวโจ 20 ที่พักสงฆ์น้ำตกแม่เกี่ยง จ.ลำปาง

อ้างอิง: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1134679923334912&id=182989118504002

วันที่:


โรงหล่อพระบุญชม ตำบล วัดโบสถ์ อำเภอ บางปลาม้า สุพรรณบุรี ประเทศไทย