คำนมัสการคุณานุคุณ โดย บัวลอย

องค์ใดพระสัมพุทธ : Homage to the Buddha (Official Video) (10:15)

อีกหนึ่งผลงานด้วยหัวใจของเหล่าศิลปินและจิตอาสาจากหลากหลายแขนง ที่ร่วมใจกันจัดสร้าง MV องค์ใดพระสัมพุทธ ด้วยความนอบน้อม เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของประเทศไทย ... "ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ สมพุทธการุญ...ญภาพนั้นนิรันดร..."

องค์ใดพระสัมพุทธ (Homage to the Buddha) (04:45)

"องค์ใดพระสัมพุทธ" (Homage to The Buddha) บทเพลงแห่งการน้อมนมัสการองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร อ้างอิงถอดความสรภัญญะทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษจากหนังสือคุณานุคุณไตรภาค สนใจเป็นร่วมสมทบทุนสร้างอัลบั้มสรภัญญะ "รัตนตรัยบูชา" รายละเอียดที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536154223112713&set=pb.315517495176388.-2207520000.1374418623.&type=3&theater ดาวน์โหลด MP3 เพลงองค์ใดพระสัมพุทธ https://www.dropbox.com/s/tywha5zpetcbg7t/%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C%E0%B9%83%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E2%80%8B.mp3

ธรรมะคือคุณากร ( Homage to the Dhamma) (03:40)

"ธรรมะคือคุณากร" (Homage to the Dhamma) บทเพลงแห่งการนอบน้อมแด่พระธรรมคุณ คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : เจษฎา สุขทรามร ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร อ้างอิงถอดความสรภัญญะทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษจากหนังสือคุณานุคุณไตรภาค สนใจเป็นร่วมสมทบทุนสร้างอัลบั้มสรภัญญะ "รัตนตรัยบูชา" รายละเอียดที่ https://www.facebook.com/photo.php?fb...

สงฆ์ใดสาวกศาสดา (Homage to Sangha) (03:58)

"สงฆ์ใดสาวกศาสดา (Homage to Sangha) คำสรภัญญะ : พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เรียบเรียง : วงศ์วริศ อาริยวัฒน์ ศิลปิน : ธนพร แวกประยูร ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ ร่วมสมทบทุนสร้าง MV องค์ใดพระสัมพุทธได้ที่ https://plus.google.com/u/2/105509616821353293940/posts หรือที่ https://www.facebook.com/photo.php?fbid=589605797767555&set=a.315548818506589.73803.315517495176388&type=1&theater อ้างอิงถอดความสรภัญญะทั้งภาคไทยและภาคอังกฤษจากหนังสือคุณานุคุณไตรภาค